3D Artist Poznań

Co będziesz u nas robić?

Hello there, we are AR-Team a group of developers inside Transition Technologies PSC AR department and we would like to invite you to join us as a Technical Artist to create variety of AR/VR/XR based projects to ensure best possible “wow” effect of our applications rendering side. We create both internal and custom ordered technologies for fields like manufacturing, marketing, architecture and medicine around the world.

Responsibilities:

 • Creating good looking and possibly cheap in terms of rendering meshes
 • Analysis of functional requirements of the environment to decide how to prepare meshes
 • Estimation of work and time scope needed to create mesh for different level of detail and features
 • Cooperation with 2D artists, other 3D artists and tech artists to prepare the most suiting 3d data using worked out pipeline
 • In the future: also cooperating to create and use best possible pipeline for Digital Twins creation.

Czego wymagamy na starcie?

Obligatory assets to provide are CV and portfolio. Please do not hesitate to apply even if you think you do not match every point of the above requirements but you know how to convince us you are a hero/heroine worth the risk. We value brave ones that know their limitations but want to learn new techs and approaches to work.

Technical requirements:

 • At least good/advanced knowledge of one of your favorite 3D modeling software (Blender, Max, Maya etc.)
 • Good knowledge of complete 3D real-time software optimized models preparation pipeline (low-poly, high-poly, based on visual references, from scratch, based on CAD data etc.)
 • Nice optimization vs. quality taste depending on the specific platform/product needs
 • Ability to adjust to already established 3d preparation pipeline of the team
 • Knowledge about proper preparation of the model for further pipeline phases
 • Portfolio, even the smallest is a must have

Soft skills requirements

 • At least communicative English for both documentation work and chatting
 • Well organized or at least trying to be well organized
 • Ability to balance between quality and time needed to complete the task
 • Good cooperation in a multiplayer interdisciplinary team with respect to others work

Nice to have:

 • Basic knowledge about materials preparation
 • Experience with object animations preparation (skinning and/or rigging)
 • CAD to real-time optimization knowledge
 • Good knowledge of one of the following PiXYZ, Sympligon or alternatives.
 • Experience with photogrammetry data as a base for in-engine object optimization
 • BC/MS/PhD in Art, GameDev, Computer Graphics or other similar faculties.

Dlaczego warto?

What can we offer:

 • Flexible forms of employment and working hours (CoE or B2B)
 • An interesting, challenging job in the dynamically developing Capital Group company;
 • Work on innovative projects using modern technologies;
 • Direct impact on shaping the image of the Capital Group’s companies on the market;
 • Possibility to develop competences in a wide range;
 • Attractive salary;
 • Stability of employment and a friendly work atmosphere;
 • Cool benefits, among others integration meetings, internal company competitions, fruit Tuesdays, sweet Thursdays and much more;

 

Facebook

www.ttpsc.com

YouTube

Aplikuj

Przesyłając swoją aplikację oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276, oraz przez inne podmioty z Grupy Transition Technologies moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Niniejszym informujemy, że : 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276 oraz inne podmioty z Grupy Transition Technologies; 2) kontakt z osobą udzielającą w Transition Technologies PSC Sp. z o. o. informacji w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: hr_ttpsc@tt.com.pl; 3) przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w aplikacji odbywa się w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Transition Technologies oraz partnerów grupy Transition Technologies, z którymi Transition Technologies współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji. 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji; 6) przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora: a) dostępu; b) sprostowania; c) usunięcia; d) ograniczenia przetwarzania; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych; g) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 8) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji; 10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.