Cloud DevOps Engineer Kielce

Co będziesz u nas robić?

Every day tasks:

 • Optimize systems for performance, flexibility and maintainability
 • Automate, to facilitate your job and the job of all team members around you
 • Develop and improve continuous delivery pipeline(s)
 • Lead by example and coach other team members, from ops or dev, to grow the team capability
 •  

Technologies we work with:

 • Java, .NET, React, JS, Python
 • PostgreSQL, MS SQL, Oracle, MongoDB, Influx, CosmoDB, DynamoDB
 • REST APIs, APIgee, Webmethods
 • Mixed Realty with RealWear and HoloLens 2, Industrial IoT platform like ThingWorx
 • Docker, Kubernetes, AKS, EKS, ECS, Fargate
 • GitLab CI, Jenkins, GoCD, CircleCI, Bamboo, Azure DevOps
 • and others which we will adopt in future

Czego wymagamy na starcie?

Who you are and what you know:

 • You are passionate about DevOps culture, well-designed software and uncompromised quality
 • You are able to see and understand the big picture of complex real-time environments
 • Experience with at least one of the following languages: Java, .NET, Python, JS, Golang, Ruby
 • Self-motivated with curiosity for new solutions and problem solving skills
 • Very good understanding of Linux and Windows administration
 • Experience with version control, specifically GIT
 • Understanding and familiarity of Linux or Windows scripting languages

Nice to have:

 • Knowledge about public clouds (AWS or Azure or GCP). If you don’t know it but you are interested in learning that’s also fine
 • Infrastructure as a Code (Terraform, CloudFormation, ARM)
 • Experience operating large-scale, distributed, business-critical systems.
 • Experience with configuration automation solutions (i.e. Ansible, Puppet, Chef, Saltstack)
 • Experience with PostgreSQL, MS SQL and Oracle DB in a production environment

Dlaczego warto?

What can we offer:

 • Flexible forms of employment and working hours (CoE or B2B)
 • An interesting, challenging job in the dynamically developing Capital Group company;
 • Work on innovative projects using modern technologies;
 • Direct impact on shaping the image of the Capital Group’s companies on the market;
 • Possibility to develop competences in a wide range;
 • Attractive salary;
 • Stability of employment and a friendly work atmosphere;
 • Cool benefits, among others integration meetings, internal company competitions, fruit Tuesdays, sweet Thursdays and much more;

 

Facebook

www.ttpsc.com

YouTube

Aplikuj

Przesyłając swoją aplikację oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276, oraz przez inne podmioty z Grupy Transition Technologies moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Niniejszym informujemy, że : 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276 oraz inne podmioty z Grupy Transition Technologies; 2) kontakt z osobą udzielającą w Transition Technologies PSC Sp. z o. o. informacji w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: hr_ttpsc@tt.com.pl; 3) przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w aplikacji odbywa się w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Transition Technologies oraz partnerów grupy Transition Technologies, z którymi Transition Technologies współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji. 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji; 6) przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora: a) dostępu; b) sprostowania; c) usunięcia; d) ograniczenia przetwarzania; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych; g) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 8) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji; 10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.