IoT Architect (Delivery/Pre-sales) Kielce

Co będziesz u nas robić?

Responsibilities:

 • Responsibility for the technical side of the project and for the implementation of the development team’s tasks
 • Create an architecture and implementation plan
 • Oversee the process, such as requirements gathering, project intakes, and prioritization
 • Conduct the project delivery
 • Building competences in terms of providing services directly to clients
 • Development of own competences, building product knowledge
 • Building relationships with customers
 • The knowledge required from many aspects of IoT (Cloud, ML, AIoT, IoT platforms, etc.) is to implement the proposal
 • Cooperation with Evangelists (on technical and complicated issues), PMs, BDMs, DMs and other roles in organization

Czego wymagamy na starcie?

Requirements:

 • Over 3 years of commercial experience in Architect role
 • Very good communication skills in English, preferably C1+
 • Technical knowledge of the IoT portfolio and technologies (Cloud, ML, AIoT, IoT platforms, IIoT etc.)
 • Very good understanding of project organization
 • Very good team-leading skills
 • Great organizational capabilities
 • Experience with enterprise applications (architecture, development, support, and troubleshooting)
 • Practical knowledge of Agile scrum methodology
 • Excellent consulting skills, ability to discuss and drive customer, customer-facing skills
 • Ability to understand business drivers that have an impact on technical solution

Nice to have:

 • Other than English language skills – beneficially

  On Technical way:

 • Knowledge of ThingWorx and other PTC and Microsoft products (Azure / IoT Hub) or other cloud vendors
 • Experience working with other IoT Platforms

  On Presales way:

 • Strong communication and interpersonal skills to collaborate with vendors, business users, and executives, and the ability to communicate technical solutions in business terms;
 • Ability to identify customer’s business pains and problems, to drive the customer and create digitalization roadmaps
 • Technical and business analytic skills

Dlaczego warto?

What can we offer:

 • Flexible forms of employment and working hours (CoE or B2B)
 • An interesting, challenging job in the dynamically developing Capital Group company;
 • Work on innovative projects using modern technologies;
 • Direct impact on shaping the image of the Capital Group’s companies on the market;
 • Possibility to develop competences in a wide range;
 • Attractive salary;
 • Stability of employment and a friendly work atmosphere;
 • Cool benefits, among others integration meetings, internal company competitions, fruit Tuesdays, sweet Thursdays and much more;

We are looking for someone for full-time, long-term cooperation and not for specific project. This is a unique opportunity for you to make a big impact, enjoy many certified training and learning initiatives, work on a wide variety of projects for international clients across multiple industries, and work alongside some of the best minds in the cloud.

Join us as an IoT Architect

 

Facebook

www.ttpsc.com

YouTube

Aplikuj

Przesyłając swoją aplikację oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276, oraz przez inne podmioty z Grupy Transition Technologies moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Niniejszym informujemy, że : 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276 oraz inne podmioty z Grupy Transition Technologies; 2) kontakt z osobą udzielającą w Transition Technologies PSC Sp. z o. o. informacji w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: hr_ttpsc@tt.com.pl; 3) przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w aplikacji odbywa się w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Transition Technologies oraz partnerów grupy Transition Technologies, z którymi Transition Technologies współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji. 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji; 6) przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora: a) dostępu; b) sprostowania; c) usunięcia; d) ograniczenia przetwarzania; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych; g) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 8) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji; 10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.