IoT Specialist/Junior Specialist (Java&JS)

Co będziesz u nas robić?

We are looking for programmers to work on IoT projects. To get started in this area, you need a good understanding of Java, or possibly another object-oriented language, and a basic understanding of JavaScript. Work begins with a technological implementation – IoT Academy – a series of training courses on various types of issues, e.g. IoT, Industrial IoT, ML/AI, Cloud, etc., during which our experts provide knowledge not only about technologies but also about good practices.

 

Responsibilities:

 • Development and maintenance of applications and systems supporting industry 
 • Business solutions implementation based on ThingWorx platform, Java and JavaScript 
 • Creation of integration and connectivity solutions for devices and systems 
 • Support for the implementation of IoT systems, aimed at helping clients develop their business processes and allow them to start digital transformation in their companies 
 • Development of the idea, plan and implementation of the IoT software project along with technical documentation 
 • Possibility of development towards consulting skills – work in international environment 
 •  
 

Czego wymagamy na starcie?

Requirements:

 • Good knowledge of Java (or any other leading object-oriented language) 
 • Knowledge of design patterns and object-oriented programming methodology 
 • Very good communication skills in English (spoken and written) 
 • Medium knowledge of JavaScript, HTML, CSS 
 • Basic knowledge of network protocols (HTTP, TCP, UDP) 
 • Experience in working with the Git repository 
 • Knowledge of Agile and Scrum techniques 
 • The ability to think analytically 
 • Full-time availability 

Nice to have:

 • Consulting skills, ability to discuss and drive customer, customer-facing skills 
 • Ability to create web services based on REST 
 • Experience working with ThingWorx or other IoT Platforms 
 • Knowledge of the Python or C# language will be an additional advantage 
 • Basic knowledge of SQL 
 • Knowledge of Cloud technologies (Azure / AWS) 
 • Knowledge of ML/AI 
 • Knowledge of Mobile technologies (Android, Swift, Ionic) 
 •  

Dlaczego warto?

What can we offer:

 • Flexible forms of employment and working hours (CoE or B2B)
 • An interesting, challenging job in the dynamically developing Capital Group company;
 • Work on innovative projects using modern technologies;
 • Direct impact on shaping the image of the Capital Group’s companies on the market;
 • Possibility to develop competences in a wide range;
 • Attractive salary;
 • Stability of employment and a friendly work atmosphere;
 • Cool benefits, among others integration meetings, internal company competitions, fruit Tuesdays, sweet Thursdays and much more;

 

Facebook

www.ttpsc.com

YouTube

Aplikuj

Przesyłając swoją aplikację oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276, oraz przez inne podmioty z Grupy Transition Technologies moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Niniejszym informujemy, że : 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276 oraz inne podmioty z Grupy Transition Technologies; 2) kontakt z osobą udzielającą w Transition Technologies PSC Sp. z o. o. informacji w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: hr_ttpsc@tt.com.pl; 3) przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w aplikacji odbywa się w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Transition Technologies oraz partnerów grupy Transition Technologies, z którymi Transition Technologies współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji. 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji; 6) przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora: a) dostępu; b) sprostowania; c) usunięcia; d) ograniczenia przetwarzania; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych; g) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 8) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji; 10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.