IT/OT Automation Specialist Poznań

Co będziesz u nas robić?

Responsibilities:

 • Act as an IT Subject-Matter Expert for enterprise-wide projects integrating Industrial automation with IT systems  
 • Planning and managing system integration in hybrid automation-IT applications. 
 • Actively coordinate, troubleshoot, and drive resolution of production or the business processes problems; determine the technical, interfacing and operational requirements to improve process execution 
 • Lead, mentor and develop other technical IT staff in industrial automation, methods and implementations to promote knowledge sharing within the team 
 • Direct contact with customers to: 
  • Evangelize, Identify needs/improvements area, audit As-Is state 
  • Present: portfolio, solutions, benefits 
  • Consult in building digitalization roadmaps 
  • Establish technical expertise based relationship 
 • Offers preparation in scope of: 
  • Technical solution and architecture planning (with technical team support) 
  • Time/effort estimation 
  • Support delivery team 
  • Support handover and project finalization 
  • Contribute continuation, extension, rollout 
 • Training (internal and external) and publications in area of: 
  • IT/OT convergence 
  • Industrial Automation 
  • Manufacturing and industry specific 
  • Industry 4.0 (IoT, IIoT, AR, AI/ML, Predictive maintenance…) 
  • Market opportunities, competition monitoring, expansion strategy 

 

Czego wymagamy na starcie?

Requirements:

 • Higher education (bachelor degree) in Industrial Automation, Mechatronics, Manufacturing, Robotics, Electronics or IT. 
 • At least 3 years of experience (not limited to one role in one company), 
 • Manufacturing industry field experience (prefer discrete than process control), 
 • English language sufficient enough to convey and discuss technical, business, and IT ideas, 
 • Passion for innovations and cross technical silos thinking (not limited to IT, Automation, Manufacturing management…), 
 • Awareness of Industry 4.0 trends, protocols and applications: e.g. MES, WMS, ERP, CMMS, OPC UA, Modbus, MQTT, REST API, SQL, PAC, Edge computing, Cloud computing, Data lake, AI/ML, Augmented Reality… 
 • Some programming skills (e.g. Java, JavaScript, Python), 
 • Some Automation programming (e.g. DCS, PLC, SCADA, Historian configuration…). 
 • Availability for foreign business trips 
 • Full-time availability 

Nice to have:

 • Knowledge of ERP, MES, PLM class software, 
 • KEPServerEX (ThingWorx Kepware Server) knowledge, 
 • Team and Project management experience, 
 • Cybersecurity (IT/OT) knowledge, 
 • Network protocols and hardware (Industrial and IT) knowledge, 
 • Business innovation motivations understanding KPIs like: ROI, OEE, MTBF 

Dlaczego warto?

What can we offer:

 • Flexible forms of employment and working hours (CoE or B2B)
 • An interesting, challenging job in the dynamically developing Capital Group company;
 • Work on innovative projects using modern technologies;
 • Direct impact on shaping the image of the Capital Group’s companies on the market;
 • Possibility to develop competences in a wide range;
 • Attractive salary;
 • Stability of employment and a friendly work atmosphere;
 • Cool benefits, among others integration meetings, internal company competitions, fruit Tuesdays, sweet Thursdays and much more;

 

Facebook

www.ttpsc.com

YouTube

Aplikuj

Przesyłając swoją aplikację oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276, oraz przez inne podmioty z Grupy Transition Technologies moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Niniejszym informujemy, że : 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276 oraz inne podmioty z Grupy Transition Technologies; 2) kontakt z osobą udzielającą w Transition Technologies PSC Sp. z o. o. informacji w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: hr_ttpsc@tt.com.pl; 3) przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w aplikacji odbywa się w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Transition Technologies oraz partnerów grupy Transition Technologies, z którymi Transition Technologies współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji. 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji; 6) przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora: a) dostępu; b) sprostowania; c) usunięcia; d) ograniczenia przetwarzania; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych; g) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 8) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji; 10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.