Senior C++ Developer (Cybersecurity project) Poznań

Co będziesz u nas robić?

Responsibilities:

We are looking for seasoned Senior C++ Developers who will work in cybersecurity project. You will be a part of the team which provides back-end services to applications. The team’s mission is to protect sensitive assets using an access control layer (authentication & authorization), cryptography, and secure communication while practicing the highest security standards.

The goal is to build and maintain a scalable, fault-tolerant, high-load, distributed system. You will be responsible for developing the core features and infrastructure, enabling to scale the on-premise product line and cloud services. 

In order to deliver cutting-edge solutions efficiently, you will work in an agile-oriented environment, develop and deploy using our CI/CD pipeline and execute a plethora of automatic system tests ready for the many product usages we support. Moreover, you will rapidly self-learn new technologies, implement them in our latest features.

Czego wymagamy na starcie?

Requirements:

 • 5+ years of hands-on development experience in C++ 11 or above
 • Eager to own and maintain code and push it at the highest quality and security level, including UT and automation tests.
 • A team player self-managed professional who is eager to work in a multi-tasked and dynamic environment
 • Excellent system understanding with the ability to see the whole picture as well as deep dive into details 
 • Proven ability to work on complex technical challenges in highly scalable enterprise systems
 • English level at least B2
 •  

Nice to have:

 • Experienced in building and maintaining scalable, fault-tolerant, high-load, distributed systems.
 • 3+ years of hands-on experience with Linux development, proficient in using tools such as strace, ltrace and gdb for debugging and troubleshooting
 • Experienced with relational databases, in particular MySQL, including writing and optimizing queries.
 • Experienced with messaging queues, in particular RabbitMQ.
 • Experienced with security standards.
 • Experienced with modern CICD tools, in particular GitHub, Jenkins, Antifactory and Ansible
 • Experience with containers and orchestration tools, such as Docker, OpenShift and Kubernetes
 • Experience in Python or Bash scripting
 • Experience with cloud development (AWS/Azure/GCP etc.)
 • Experience with performance / load / stability / benchmark evaluation

Dlaczego warto?

What can we offer:

 • Flexible forms of employment and working hours (CoE or B2B)
 • An interesting, challenging job in the dynamically developing Capital Group company;
 • Work on innovative projects using modern technologies;
 • Direct impact on shaping the image of the Capital Group’s companies on the market;
 • Possibility to develop competences in a wide range;
 • Attractive salary;
 • Stability of employment and a friendly work atmosphere;
 • Cool benefits, among others integration meetings, internal company competitions, fruit Tuesdays, sweet Thursdays and much more;

 

Facebook

www.ttpsc.com

YouTube

Aplikuj

Przesyłając swoją aplikację oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276, oraz przez inne podmioty z Grupy Transition Technologies moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Niniejszym informujemy, że : 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276 oraz inne podmioty z Grupy Transition Technologies; 2) kontakt z osobą udzielającą w Transition Technologies PSC Sp. z o. o. informacji w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: hr_ttpsc@tt.com.pl; 3) przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w aplikacji odbywa się w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Transition Technologies oraz partnerów grupy Transition Technologies, z którymi Transition Technologies współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji. 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji; 6) przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora: a) dostępu; b) sprostowania; c) usunięcia; d) ograniczenia przetwarzania; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych; g) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 8) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji; 10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.