Unity TechLead (Generalist) Zielona Góra

Co będziesz u nas robić?

Responsibilities:

• SEE A BIGGER PICTURE, GUIDE THE TEAM
• Be in charge of the architecture which consist of many platforms
• Leading the team (backend developer, unity developer), consulting customer on the solution improvements, supporting customer retailers during multiple solution integrations
• Utilize your command of Unity to build and incorporate all elements of a Unity application: from structure and asset implementation to performance optimization and platform support
• Build, run, test applications on iOS and Android platforms from Unity3D Projects
• Maintain and create code for Unity/C#, Objective-C and Android Java
• Creating Release for both Android and iOS
• Creating Release using Azure DevOps
• Create automatic procedures to handle manual tasks (editor/scripts)
• Document changes, requirements and releases

Czego wymagamy na starcie?

About You:

• Shipped AR/VR or App using Unity3D
• You have 3+ years experience with Unity
• You have expert-level knowledge of Unity 3D
• You’re fluent in C#
• You’re experienced working together with other developers and source-control systems such as Git
• You are proactive and take charge to steer the project into the correct direction

Task range: 

• AR SDK related: Mobile development, Objective-C, Java, C# or other programming languages, most development is done in Unity C# (and Azure backend for some things), native is not a focus on native app development, but you should know Unity as a library i.e. using Unity as a lib in objective-c/swift code and Unity as a lib in java code, nice to have: AR Foundation, but not a must. Percentage of knowledge: 40%
• General: delivery cycle, basic understanding on CI/CD and distribution, quality management. Percentage of knowledge: 30%
• Soft skills: Team Management, Customer communication. Percentage of knowledge: 30%

Dlaczego warto?

What can we offer:

  • Flexible forms of employment and working hours (CoE or B2B)
  • An interesting, challenging job in the dynamically developing Capital Group company;
  • Work on innovative projects using modern technologies;
  • Direct impact on shaping the image of the Capital Group’s companies on the market;
  • Possibility to develop competences in a wide range;
  • Attractive salary;
  • Stability of employment and a friendly work atmosphere;
  • Cool benefits, among others integration meetings, internal company competitions, fruit Tuesdays, sweet Thursdays and much more;

 

Facebook

www.ttpsc.com

YouTube

Aplikuj

Przesyłając swoją aplikację oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276, oraz przez inne podmioty z Grupy Transition Technologies moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Niniejszym informujemy, że : 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Transition Technologies PSC Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276 oraz inne podmioty z Grupy Transition Technologies; 2) kontakt z osobą udzielającą w Transition Technologies PSC Sp. z o. o. informacji w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: hr_ttpsc@tt.com.pl; 3) przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w aplikacji odbywa się w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Transition Technologies oraz partnerów grupy Transition Technologies, z którymi Transition Technologies współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji. 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji; 6) przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora: a) dostępu; b) sprostowania; c) usunięcia; d) ograniczenia przetwarzania; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych; g) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 8) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji; 10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.