Wszechobecny smog, globalne ocieplenie czy gwałtowne zjawiska pogodowe, to tylko kilka czynników, które sprawiają, że coraz częściej myślimy o przyszłości naszej planety. Na szczęście wielcy tego świata podczas szczytów klimatycznych szukają rozwiązań, firmy inwestują w nowoczesne, ekologiczne inicjatywy, a ludzie starają się być bardziej eko (jeżdżą rowerami, używają mniej plastiku, czy podążają za trendem zero-waste). Branża IT także nie pozostaje obojętna i aktywnie uczestniczy w zielonej rewolucji. W poniższym artykule krótko przedstawiamy przykładowe rozwiązania, jakie funkcjonują w TT PSC, sprawiając, że nasza działalność rozwija się w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny.

 

Czym jest zielona rewolucja?

Jednym z największych współczesnych problemów jest kryzys klimatyczny. Dotyczy on nas wszystkich, bez względu na to czy rozważamy go w kontekście jednostki, społeczeństwa czy biznesu. Musimy pamiętać, że czas na działania, które mogą powstrzymać jego pogłębianie jest tu i teraz. Jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na globalne ocieplenie, jest emisja gazów cieplarnianych – tak długo jak nie zostanie ona ograniczona, będzie rosła średnia temperatura ziemi. Mało tego, nawet jeżeli uda się zatrzymać ten wzrost, to skutki będą odczuwalne przez stulecia.

Dlatego powinniśmy zacząć dbać o środowisko już teraz, ze świadomością, że każdy człowiek, każda firma i każde państwo powinno być częścią zielonej rewolucji, na którą składają się m.in:

 • rewolucja przemysłowa – jeden z kluczowych aspektów. Jej najważniejszym założeniem jest zmiana podejścia – odejście od gospodarki rabunkowej w stosunku do przyrody, na rzecz wzrastania razem z nią;
 • rewolucja energetyczna – zakłada ona, że w ciągu najbliższych 50-ciu lat globalne zapotrzebowanie na energię powinno być całkowicie pokrywane przez energie odnawialne;
 • rewolucja wydajności – zwraca uwagę na znaczenie procesów produkcji – większa ilość dóbr, powinna być wytwarzana z użyciem mniejszej ilości zasobów;
 • ekologizacja rolnictwa – obejmuje ona zarówno małe farmy, jak i uprawy na dużą skalę (również zaawansowane technologicznie rolnictwo w miastach). Pojęcie to wykracza poza uprawę żywności czy hodowlę zwierząt. Powinno łączyć rolnictwo, przetwórstwo żywności, produkcję biochemiczną oraz wytwarzanie energii;
 • ekologiczne budownictwo – budynki powinny działać i funkcjonować w symbiozie z naturą. To znaczy, że powinny tworzyć z otoczeniem kompatybilny system, poprzez na przykład: zielone elewacje, ogrody na dachach, produkcję zielonej energii.
 • zero odpadów (zero emisji) – każdy zużyty materiał/rzecz powinny być poddawane recyklingowi i ponownie wprowadzane do biologicznego lub przemysłowego obiegu;
 • biogospodarka – w tym zakresie procesy biologiczne oraz naturalne stanowią podstawę do zrównoważonego procesu produkcji;
 • nowoczesna lokomocja – w rewolucji tej powinniśmy się skupić przede wszystkim na modernizacji i unowocześnieniu komunikacji publicznej. Łańcuchy transportowe powinny być jak najbardziej zoptymalizowane, a wszelkie możliwe pojazdy powinny być napędzane elektrycznie.

Zrównoważony rozwój – w trosce o przyszłość naszej planety

Kryzys klimatyczny wymusza na wszystkich podejmowanie działań i wprowadzanie zmian w każdym aspekcie naszego życia. Aby ułatwić firmom stopniowe dostosowanie procesów i działalności do nowych standardów, Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji wprowadziła normę ISO 26000.

CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu, co to oznacza?

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) to nic innego jak społeczna odpowiedzialność biznesu. Odnosi się do inwestowania przedsiębiorstw między innymi w zasoby ludzkie, ochronę środowiska czy relacje z otoczeniem. 28 października 2010 zakres działań definiowanych jako CSR został uporządkowany i ustandaryzowany w formie Normy ISO 26000. Zawiera ona konkretne rozwiązania możliwe do wdrożenia w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od typu działalności, wielkości firmy czy lokalizacji. Wyróżnia następujące obszary w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • prawa człowieka;
 • stosunki pracy;
 • ład organizacyjny;
 • środowisko;
 • sprawiedliwe praktyki rynkowe;
 • relacje z konsumentami;
 • zaangażowanie społeczne.

ESG – środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny

Mimo tego, że w ciągu kilku ostatnich lat świadomość w tym zakresie znacząco wzrosła, działania CSR, w kontrze do nieustannie rosnącego kryzysu klimatycznego okazały się niewystarczające. Dużo firm traktowało je jako szansę na dobry PR, a nie jako płaszczyznę do realnych, systemowych zmian. Obecnie więc pojęcie CSR powoli ustępuje miejsca szerszemu tematycznie zagadnieniu, jakim jest ESG. Ten skrót oznacza zbiór czynników, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. To z kolei w przypadku firm, ma kluczowe znaczenie dla potencjalnych inwestorów i coraz częściej także dla otoczenia w jakim przedsiębiorstwo funkcjonuje.

ESG (z ang. environmental, social, and corporate governance) w języku polskim oznacza:

 • środowisko naturalne – zużycie energii, gospodarowanie odpadami, emisja zanieczyszczeń, testowanie produktów na zwierzętach czy dostosowanie się do rządowych regulacji dotyczących środowiska;
 • społeczeństwo – dotyczy relacji biznesowych wewnątrz, ale też na zewnątrz firmy. Obszar obejmuje między innymi poszanowanie praw człowieka, propagowanie różnorodności i równości wśród pracowników, inwestowanie w szkolenia, a także wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientom;
 • ład korporacyjny – dotyczy zagadnień związanych ze strukturą zarządu, prawami akcjonariuszy, a także zapobiegania korupcji.

W świadomych firmach ESG jest zagadnieniem, które może i powinno znacząco wpływać na podejmowane decyzje biznesowe, ponieważ coraz częściej przekłada się na zaufanie klientów i partnerów biznesowych. Dyskryminacja, testowanie produktów na zwierzętach, nieumiejętnie zarządzanie materiałami czy zasobami, mogą z kolei negatywnie wpłynąć wizerunek firmy.

Zielona rewolucja – branża IT a ekologia

Branża IT na tle innych ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko. Niemniej jednak jako branża innowacyjna, powinna wyznaczać nowe trendy i stale podnosić poprzeczkę. Ponadto może uczestniczyć w zielonej rewolucji, oferując rozwiązania z zakresu Green IT, czyli takie, które mają służyć ochronie środowiska. Mogą to być na przykład usprawnienia procesu produkcji, wykorzystanie nowoczesnych materiałów czy cyfryzacja procesów.

Przemyślana strategia i zaangażowanie

W Transition Technologies PSC jesteśmy przekonani, że cyfrowa transformacja jest kluczowym elementem zielonej rewolucji. Ciągle aktualizujemy i udoskonalamy naszą strategię działań związanych z odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem, a także rozwijamy wewnętrzne inicjatywy edukacyjne, które pomagają nam kształtować wokół nas świadomą, zaangażowaną społeczność.

Oto kilka przykładów tego, jakie działania realizujemy obecnie w TT PSC w związku z naszą strategią TT Goes Green:

 1. Ograniczamy zużycie zasobów- w tym zakresie dzieje się u nas sporo. Przede wszystkim optymalizujemy przestrzeń w biurach- większość naszego zespołu pracuje obecnie zdalnie, dzięki czemu naturalnie zajmujemy mniej miejsca. Wiąże się to też z mniejszym zużyciem energii czy wody. Ponadto jesteśmy w trakcie wymiany naszej floty samochodowej na pojazdy elektryczne i hybrydowe, dzięki czemu całkowicie zminimalizujemy zużycie paliw.
 2. Stawiamy na recykling- oprócz standardowej, choć niezmiennie kluczowej segregacji odpadów w biurach, drugie życie dostają u nas także niezjedzone przekąski biurowe (oddajemy je do jadłodzielni), nieużywane już w biurach elementy wyposażenia takie jak krzesła, biurka czy tablice (organizujemy wewnętrzne „wyprzedaże garażowe”), a nawet laptopy (wewnętrzna wyprzedaż lub przekazanie na cele charytatywne).
 3. Cyfryzujemy- śmiało można powiedzieć, że to nasza specjalność. Codziennie pomagamy naszym klientom osiągać coraz lepsze wyniki biznesowe dzięki sile cyfrowej transformacji, ale także sami dbamy o to, by nasze procesy były maksymalnie zdigitalizowane. Od obiegu dokumentów przez spotkania i rekrutacje, aż po część wydarzeń firmowych.
 4. Edukujemy i ewoluujemy – prowadzimy wewnętrzne kampanie związane z edukacją ekologiczną dla naszych pracowników, ale też chętnie dzielimy się doświadczeniami na zewnątrz. W 2021 roku, aby uczcić pięciolecie istnienia firmy, posadziliśmy wspólnie 700 drzew. Liczba ta odpowiadała liczbie pracowników i mamy nadzieję, że wraz z dynamicznym rozwojem TT PSC, rosnąć będzie również nasz symboliczny las.

To tylko kilka przykładów tego, jak w naszej codziennej działalności staramy się przyczyniać do wspólnej lepszej przyszłości. Zakres naszych inicjatyw związanych ze strategią zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju jest znacznie szerszy, a więcej informacji udostępniamy na stronie https://ttpsc.com/pl/csr/

W 2022 roku po raz pierwszy opublikowaliśmy również raport ESG, w którym szczegółowo omówiliśmy konkretne działania. Choć już dziś podchodzimy do tematu bardzo poważnie i strategicznie, wiele pracy jeszcze przed nami. Aby zielona rewolucja była skuteczna, nadal potrzebna jest pełna mobilizacja, do której wszystkich zachęcamy. Najlepiej zacząć już dziś!

 

_Udostępnij

Opublikuj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *